Постигам по-висок успех – 2024

page-postigam-po-visok-uspeh

ДАРИ за ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ

ПРОГРАМА: Подкрепа за деца лишени от родителски грижи

НАПРАВЛЕНИЕ:
Постигам по-висок успех

Цел на проекта: да стимулира усилията и стремежа към знания на ученици с висок успех от 8-и до 12-и клас и студенти, лишени от родителски грижи.

ПРОГРАМА: Подкрепа за деца лишени от родителски грижи

НАПРАВЛЕНИЕ:
Постигам по-висок успех

2023 – 2024

Подкрепа от:

icon-6-kandidatstvane-po-visok
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
icon-4-juri-po-visok
ЖУРИ
icon-1-hronologiq-po-visok
НОВИНИ / ХРОНОЛОГИЯ
icon-3-predstavqne-po-visok
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИАНТИТЕ
icon-7-finansi-po-visok
ДАРИТЕЛСКИ ПРОГРАМИ
icon-5-suveti-po-visok
ЛИЧНА ИСТОРИЯ
icon-6-kandidatstvane-po-visok
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Срокове за кандидатстване

I етап – 13.09 до 9. 10. 2023 г. КАНДИДАТСТВАНЕ С ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ

Краен срок за получаване на пълен комплект документи 9-ти октомври /документи, получени след тази дата няма да бъдат разгледани/

Одобрените на I етап ще бъдат обявени на 10-ти октомври в сайта www.blagotvoritel.org.

II етап – От 10-ти до 13-ти октомври 2023 г.

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” и жури – по телефон /СЪБЕСЕДВАНЕ/

Имената на одобрените кандидати ще бъдат публикувани на 16-ти октомври 2023 в сайта на фондация Благотворител в рубрики – новини и конкурси.

 

Кой може да кандидатства?

  • Ученици от 8-и до 12-ти клас, лишени от родителски грижи
  • Студенти първокурсници, лишени от родителски грижи

Младежите, които кандидатстват могат да бъдат: живеещи в институция или такива, които при починали двама родители са оставени на грижата на възрастни свои роднини или познати /баба, дядо, друг жив роднина/

*За учениците, които живеят с приемни родители не предвиждаме стипендия. Надяваме се там грижата за децата да е близка до родителската.

 

Какви са стипендиите?

Имаме удоволствието да ви съобщим, че размерите на стипендиите по програма „Постигам по-висок успех” за 2023/2024 са с увеличени суми.

  • за ученици от 8-и до 12-ти клас:
    • с успех над 5.50 – годишна стипендия 1080 лв. /по 120 лв. месечно, 9 месеца/
    • с успех над 5.00 – годишна стипендия 720 лв. /по 80 лв. месечно, 9 месеца/
  • за студенти първокурсници:
    • годишна стипендия 1350 лв. /по 150 лв. месечно, 9 месеца/

Стипендиите се изплащат на равни вноски за периода октомври 2023 – юни 2024 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатстването става като кандидатите изпратят “Творческа задача” и пакет документи.

Изискване за “Творческа задача”:

Каним ви да разсъждавате върху една мисъл на великият немски откривател, теоретик, философ и писател Алберт Айнщайн.

Напишете есе на тема:

„Никога не се проваляш, докато не спреш да опитваш.” Алберт Айнщайн

Текстовете трябва да бъдат в размер от 1800 до 3600 знака /от 1 до 2 страници/. Високо ще оценим есета с авторски почерк и включени примери от личен опит. Споделяйте вашите мисли и преживявания. Това е важно за нас. Конкурсът не е литературен.

Ако имате талант може да ни изпратите към есето и/или лично написано стихотворение, провокирано от темата, и/или авторска картина по темата. А ако искате можете и да ни изпеете или изсвирите нещо.

 

I етап – 13.09 до 9. 10. 2023 г. КАНДИДАТСТВАНЕ С ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ

За учениците са необходими:

• Служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от предходната учебна 2022/2023 г.

• Попълнено представяне – изтегли формуляр ТУК

• Декларация за поверителност на личните данни /под 16 години, попълва се от попечителя/ – Изтегли и попълни

• Декларация за поверителност на личните данни/ над 16 години/- Изтегли и попълни

• Изпълнена творческа задача /Есе по посочената тема/

• Кратка бележка с препоръка от личен ръководител от институцията, в която живее кандидатът и контакт – телефон и имейл на ръководителя/ или кратко писмо от възрастният, който е поел грижите за детето при отсъствие на родители /баба, дядо, друг роднина или близък/

 

За студентите са необходими:

• Уверение за записан I семестър 2023/2024 г.

• Снимка на страница/и от Диплома с общ успех от завършване на средно образование

• Попълнено представяне – Изтегли формуляр ТУК

• Декларация за поверителност на личните данни – Изтегли и попълни 

• Изпълнена творческа задача /Есе по посочената тема/

• Кратка бележка с препоръка от личен ръководител от институцията, в която живее/е живял кандидатът и контакт – телефон и имейл на ръководителя/ или кратко писмо от възрастният, който е поел грижите за младежът при отсъствие на родители /баба, дядо, друг роднина или близък/

 

Документите изпратете на e-mail konkursi@blagotvoritel.org

При възникнали въпроси, свържете се с нас на телефон 0885414038 /Станислава Рашева/

Краен срок за получаване на пълен комплект документи 9-ти октомври /документи, получени след тази дата няма да бъдат разгледани/

icon-4-juri-po-visok
ЖУРИ

Очаквайте!

icon-1-hronologiq-po-visok
НОВИНИ / ХРОНОЛОГИЯ

Очаквайте!

Споделяме жив и увлекателен разговор с очарователната журналистка Гергана Пейкова в БНР – Радио София, кипящата от енергия да “случва” Ралица Коларова и Станислава Рашева

Обявяваме успешните ученици и студенти, избрани за стипендианти на фондация “Благотворител”

Имаме удоволствието да обявим имената на стипендиантите на фондация „Благотворител“ за 2023/2024 година. Решено бе седемнадесет стипендианта да бъдат подкрепени с месечни стипендии. Отличниците получават

Продължава обсъждането на кандидатурите за стипендианти на фондация “Благотворител”

Членовете на журито все още обсъждат получените кандидатури в конкурса за стипендианти на фондация “Благотворител”. В подобен конкурс критериите не са еднозначни. Съблюдаваме представянето в

bnr-vidin

БНР Видин: За 20-та година фондация “Благотворител” осигурява стипендии на младежи, лишени от родителска грижа

Фондация “Благотворител” вече 20 години подкрепя младежи, лишени от родителската грижа, за да могат да се развиват. Осигурява месечни стипендии за ученици в гимназията, както

icon-3-predstavqne-po-visok
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИАНТИТЕ

Очаквайте!

icon-7-finansi-po-visok
ДАРИТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

Дарение за стипендии

Средствата ще бъдат насочени за стипендии на ученици 8. – 12. клас, лишени от родителски грижи.

Стипендиите целят да подкрепят желанието на децата за развитие и се отпускат на конкурсен принцип със задължително условие към стипендиантите да имат успех над 5.00 и да се представят качествено в другите изисквания на конкурса.

Лишените от родителски грижи младежи имат нужда от финансова подкрепа. Това е само част от мисията на програмата. Подкрепяйки учениците, ние показваме, че ценим постиженията им и ги мотивираме за бъдещи успехи.

Дарение за обучение

На прага на своето пълнолетие и самостоятелен живот, лишените от родителски грижи младежи изпитват силни затруднения да определят посоката, в която ще поемат. Обикновено нямат реалистична представа за своите качества и умения. Необходима им е подкрепа и разбиране, както и някой, който да им разкрие силата заложена в тях.

Искаме това да бъде променено за стипендиантите на фондация “Благотворител”, които ще участват в различен, иновативен тип обучение:

„Лидерски умения за изграждане на общност“.

Познаваме добре тези младежи, но те помежду си не се познават. Искаме да създадем от тях единна общност, в която те да срещнат приятелска подкрепа.

На всеки един от тях предстои кандидатстване за висше образование и често, премествайки се в нов град, те изгубват средата си. След това обучение ще разчитаме, че в бъдеще, те ще си помагат, ако попаднат в едно и също учебно заведение, а дори и на разстояние един от друг.

На втори план децата ще имат мисия, връщайки се в общността, в която живеят, да се опитат да помогнат на възпитателите да създадат общност, в която подкрепата и разбирането са основни принципи за общуване.

Искаме да научим тези ученици да търсят себеизява, да вярват в своята бъдеща успешна реализация, както и да удовлетворим нуждата да се почувстват разбрани.

Цялостно обучението цели да “въоръжи” учениците с инструменти за себепознание, себереализация и изграждане на общност.

Учениците, ще получат сертификати по време на церемония, която да им потвърди усещането за значимост и място в обществото.

icon-5-suveti-po-visok
ЛИЧНА ИСТОРИЯ

Фондация Благотворител подкрепя младежи, лишени от родителски грижи, като им предоставя възможности за развитие чрез професионални, езикови и кандидатстудентски курсове; стипендии за висок успех; съдействие за намиране на работа; консултации…


Важно е обаче какво желаят младите хора и какви усилия полагат по пътя към постигане на мечтаните цели.


Екипът на Фондацията се гордее, че е част от успеха на младежи, които въпреки трудностите, се стремят да осъществят най-доброто от себе си и да търсят смисъла на своя живот.

 

Благодарни сме за споделеното, защото ни дава надежди.

Прочетете историите: 

“Дошло е времето да уча”

Бях в дома „Петко Славейков”до 2007г. След навършване на пълнолетието си трябваше да се махна от там, макар и незавършил средното си образование. Наложи се

“Няма нищо по-хубаво от живота”

Това не е просто една обикновена история. Толкова съм благодарен за всичко, което ми се е случило, а и продължава да се случва. Така щастлив