Млад благотворител - Жури 2023

Татяна Христова – жури 2023

Татяна Христова е един от основателите на WeCoach.Team – компания, предлагаща иновативни решения за развитие на лидерите и подобряване на тяхната мениджърска ефективност. Тя е професионален коуч, сертифициран от Международната коучинг федерация и помага на лидери от всякакъв ранг да постигат целите си и да надграждат уменията си.

Татяна има 24 години професионален опит, придобит в различни индустрии и роли. 17 години тя трупа знания и умения в корпоративна среда в технологичната индустрия, където отговаря за развитие и управление на продукти, управление на проекти, маркетинг, продажби и управление на хора.

След това решава да поеме в нова посока, като желанието й да помага на хората, както и интелектуалното й любопитство към хората и техния потенциал, я отвеждат по естествен път в необятния свят на личностното развитие и по-специално на коучинга.

Вярва, че лидерите не толкова се раждат такива, колкото стават такива чрез опит, осъзнато живеене, желание за развитие, отговорност и мисъл за другите.

Татяна е магистър по Международни Икономически Отношения. Преминала е обучение и сертификация за професионален коуч в Erickson Coaching International, както и обучение и сертификация за професионален групов и тийм коуч от Ignite Global.

Татяна е член на управителния съвет на Алумни клуба към Лидерската академия на Съвета на жените в бизнеса в България.

Творческите си заложби изявява като певица в народния хор на ансамбъл „Шевица“.

ИНТЕРВЮ:

– Кои са проектите, които истински те впечатлиха от кандидатите в изданието на конкурс „Млад Благотворител 2023“?

– Няколко са проектите, които ми направиха впечатление на този етап от конкурса. Единият от тях е „Добре дошли в страна Финансия!“. Спечели ме идеята ученици да споделят знанията си с техни връстници от уязвими групи по тема, която е много ключова през целия живот на човека, но често неглижирана в младежка възраст, а именно управление на личните финанси, отговорността към тях и изграждане на умения за взимане на финансови решения. Вярвам, че за успеха на едно послание голяма роля има неговият посланик. В случая една сериозна тема ще бъде поднесена убедително и на разбираем за аудиторията език, което няма как да не е ефективно.
Друг проект, който привлече вниманието ми е „Ловци на проекти“. Зад това поетично име всъщност стои концепция за иновативно предприемачество. Става въпрос за изграждане на директна и бърза връзка между бизнеса и младежите с високи специфични умения чрез платформа, на която те да се срещат и да си сътрудничат.
Активното включване на младежите в реални технологични проекти, продиктувани от конкретни нужди на бизнеса, ще има доста позитивен ефект върху тях, както за да продължат да полагат усилия за професионалното си развитие, виждайки резултатите от труда си, така и за да са мотивирани да се реализират в България.
Рециклирай с кауза пък е проект, който според мен беше описан и представен безупречно. Освен това много ме впечатли как учениците са подходили към идеята си с много мисъл и внимание към всеки детайл и етап от цикъла, така че наистина да затворят кръговрата на хартията – от разделното й събиране в училище, през рециклирането и превръщането й в красиви сувенири и помагала, до семенцата за засаждане и закупуването на книги за читалище със средствата от продадените изделия.

– Какво не им достига на учениците да създадат „блестящ“ проект с кауза? Какви са твоите конкретни съвети в тази посока?
– Три неща ми направиха впечатление и смятам, че ако кандидатите ги вземат предвид, ще повишат шансовете си за по-добро представяне в, а и не само – ще разработват проекти по един много успешен начин.
Първото е, когато описват проекта си да го направят по начин, по който да го разбере всеки, който не знае абсолютно нищо за него. Често, когато сме били в дълбок детайл за нещо, не си даваме сметка как го представяме на другите и дали те го разбират. Могат например да дадат на някой външен човек да прочете и да разкаже какво е разбрал, за да валидират презентацията си.
Второто е свързано с планирането, включително на необходимия финансов ресурс. Детайлното планиране, стъпка по стъпка, със съответните срокове, понякога бива игнорирано. Но то показва, че учениците са навлезли в нужната дълбочина по процеса на реализиране на проекта и са предвидили всичко необходимо. Това би улеснило и тях самите в етапа на реализация.
Много би било хубаво също така, след като са установили нуждата да работят за дадена кауза, учениците да се опитат да намерят решение, което е иновативно или креативно. Ако вече някой го прави и няма достатъчно количествен или качествен ефект, е твърде вероятно то отново да не сработи.

– Ти си жури в конкурса вече четвърта година, с какво те задържа каузата „Млад Благотворител“?
– С ентусиазма на учениците и отговорното им отношение към изключително важни и приоритетни за обществото ни теми. И тук говорим за повече от „имам добро намерение“ към например опазването на околната среда. Тук виждаме едни деца, които осъзнали значимостта на каузата, която подкрепят, да са последователни в целите си, да действат и да търсят всякакви начини да случат идеята си. Това са бъдещите лидери на нашето общество и силно се надявам чрез примера, който дават, да увлекат все повече свои връстници, за да променят средата и светът към по-добро.

<<< Върнете се в ЖУРИ на Национален конкурс “Млад Благотворител” 2023