Млад благотворител - Жури 2023

Теодора Бакърджиева – жури 2023

Теодора Бакърджиева е завършила Технически университет – София, но близо 20 години вече работи изцяло в неправителствения сектор. Била е част от екипите на български НПО с различен профил, като: фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“, фондация „Работилница за граждански инициативи“, ФОРА – Фондация за общностно развитие, Българска хранителна банка.

От 2016 г. работи за Български дарителски форум, където отговаря за проучванията и анализите по темите дарителство и доброволчество, които организацията изготвя. Има опит в инициативи за развитие на капацитета на граждански организации, както и опит като общностен фасилитатор, обучител по фондонабиране и оценител на проекти.

В последните три години Теодора е била част от екипите независими оценители към Столична програма „Култура“, направление „Активни публики“, по програма „Кризата като възможност“ към фондация „Асоциация за развитие на София“ и др.

От март 2022 г. Теодора поема оперативното управление на Български дарителски форум като изпълнителен директор.

ИНТЕРВЮ:

– Кои са проектите, които истински те впечатлиха от кандидатите в изданието на конкурс „Млад Благотворител 2023“?
– Силно ме впечатлиха онези проекти, които не само представят продукт или услуга в решение на конкретен проблем, а по-скоро предвиждат процес на въвличане и участие в търсенето на работещи решения на по-широк кръг от хора – съученици, учители, експерти по темата, родители. За мен този подход носи добавена стойност към основната идея, тъй като по този начин се натрупва колективно знание и се трупа потенциал, чрез който може да се постигне по-голямо въздействие при адресирането на конкретния проеблем.

– Какво не им достига на учениците да създадат „блестящ“ проект с кауза? Какви са Вашите конкретни съвети в тази посока?
– Всяка проектна идея е страхотна. Енергията и хъсът, които са в основата ѝ, се усещат и са силно вдъхновяващи. Поглеждайки в детайл обаче, личи, че не е достигнал критичен поглед към всеки един елемент от модела, с който идеята се превръща в работещо решение. Има необходимост от поглед „отгоре“ и насоки за повече анализ и планиране към отделните елементи. Това е особено важно, когато си в конкурентна среда и е необходимо да защитиш предимствата си.

– Вие сте жури в конкурса за първа година, с какво каузата „Млад Благотворител“ Ви привлече в личен план да се включите в журито?
– „Млад Благотворител“ насърчава младите хора да мислят критично за всичко, което ни заобикаля, и възпитава в нетърпимост към безучастието на хората по отношение на различни обществени проблеми. Програмата по много елеганетн начин напътства подрастващите смело да заяват своята гражданска позиция по важен проблем и да допринесат за решаването ѝ с конкретни идеи и пряко участие.

<<< Върнете се в ЖУРИ на Национален конкурс “Млад Благотворител” 2023