Месец: януари 2019

Актуално Програми публикации

“Благотворител” вече е член на НМД

BIG novina 1456128960240

Фондация „Благотворител“ вече е член на Национална мрежа за децата. Тя е създадена през 2003 г. и към момента обединява 141 организации, които работят в полза на деца и младежи. Мрежата работи за това всяко дете да се радва на най-добрите възможности за живот и развитие. Вярваме, че ще в

Конкурси

Млад Благотворител

mlad blagotworitel logo

Фондация „Благотворител“ обявява НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 2023 Очакваме проекти за благотворителни инициативи на ученици. Това е възможност да спомогнете за промяна на средата, в която живеете или да развиете смислена кауза. Кандидатствайте за финансиране на своята идея тук! РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА ЗА 2023 ГОДИНА Прочетете внимателно информацията, дори да сте кандидатствали

Конкурси

Обучение за учители с квалификационен кредит

Фондация БЛАГОТВОРИТЕЛ обявяваКонкурс за спонсорирано участие в обучение по програма: „Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище” Могат да кандидатстват държавни детски градини и основни училища в София Ще бъдат избрани 2 училища и 2 детски градини Всяко от учебните заведения кандидатства за обучение на петима

Конкурси

Бисерите в нас

Имаме удоволствието да обявим ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА АВТОРСКИ ПРИКАЗКИ БИСЕРИТЕ В НАС Ива Цинцарска, 16 години от СофияХристела Христова, 48 години от гр. КулаПетра Тащан, 71години от гр. Кубрат Тримата автори печелят ваучер на стойност 50 лв. от ORANGE CENTER Този конкурс е част дейностите и проектите, осъществявани по

Конкурси

Лаборатория за добри хора

FB fundraising WEB

Добре дошли вЛаборатория за добри хора! През тази учебна година в проекта ще участват: Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев"Национална гимназия по приложни изкуства "Св. Лука" Ако учиш там и си на възраст от 14 до 17 г., харесва ти да правиш добри неща в полза на

Конкурси

Курсове

Победители в К О Н К У Р С по проект "Професионална и социална адаптация" за безплатна професионална и кандидатстудентска подготовка  Алекси Алексиев, Ангел Михайлов, Добромир Здравков, Дончо Пачев, Мария Звездева, Милен Петков, Недялко Недялков, Николай Колев, Петър Симеонов, Юли Миланов РЕЗУЛТАТИ - ПЪРВИ ЕТАП успешно преминали първи етап на

Конкурси

Стипендии

ФОНДАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛ Обявява XV издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“II учебен срок/семестър 2018/2019 Кой може да кандидатства?ученици от 8-и до 12-и клас, лишени от родителски грижи или с нарушено зрениестуденти първокурсници, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение Какви са стипендиите? за ученици от 8-и до 12-и клас:

Програма Добродетели – проекти

В мрежа

IMG 1491214567155

През 2005 г. фондацията създаде със свои средства първия компютърен и интернет клуб с 4 PC конфигурации в Дом за деца “П. Р.Славейков” в София. Така бе поставено началото на проекта "В мрежа". Цел: да се предостави възможност на израстващи без родителски грижи деца от 7 до 18 години да

Програма Добродетели – проекти

Сътворявам живота си

img 1309764092177

Цел на проекта: да осигури подкрепа на израстващи без родителски грижи младежи за качествена социална адаптация при прехода от институционален към самостоятелен начин на живот. Конкретни цели: усвояване на професионални знания и умения, които да съдействат за ефективна трудова реализация и успешна социална интеграция; осигуряване на възможност за осъзнаване, анализ

Програма Добродетели – проекти

Училище на успеха

IMG 1363776851178

Проект „Училище на успеха” се изпълнява, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.05-0202, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема BG051PO001-4.1.05 - „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Проектът се осъществява от Фондация „Благотворител” в