Месец: февруари 2024

Актуално Видеогалерия Млад благотворител – новини 2024

Проект: “За(Действай) Доброто”, гр. Раковски

Видеото е създадено от ученици от гр. Раковски и гр. Пловдив от четири различни училища. То цели да представи каузата на младежите, с която те кандидатстват в Национален конкурс "Млад Благотворител" 2024 г. В проектното си предложение, учениците са ни написали: Каква е целта на проекта? "Целта на

Актуално Видеогалерия Млад благотворител – новини 2024

Проект: “Различни, но заедно – обединени в спорта”, гр. Варна

Видеото е създадено от ученици от ПГИ”Д-р Иван Богоров”, гр. Варна. Така те визуализираткандидатстват в Национален конкурс "Млад Благотворител" 2024 г. Учениците описват в кандидатурата си целта на проекта така: "Повишаване на осведомеността и разбирането за потребностите на учениците със СОП в училищната общност. Създаване на усещане за

Актуално Видеогалерия Млад благотворител – новини 2024

Проект: “Не сте сами”, гр. Ихтиман

Видеото е създадено от ученици от СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман, които достигнаха до полуфинал на Национален конкурс "Млад Благотворител". Ето какво написаха те в проектното си предложение: "Основна цел: Психологическа и финансова подкрепа за деца с психологически травми, вследвие на изоставяне от родители и отглеждане в домове

Актуално Видеогалерия Млад благотворител – новини 2024

Проект: “Любов за ветрушката”, гр. Стара Загора

Видеото е създадено от ученици от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора. То цели да представи каузата на младежите, с която те кандидатстват в Национален конкурс "Млад Благотворител" 2024. В проектното си предложение, учениците пишат: "През 1989 г. белошипата ветрушка, вид малък сокол, е изчезнала в

Актуално Видеогалерия Млад благотворител – новини 2024

Проект: “Дива устойчивост”, гр. София

Видеото е създадено от ученици от 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ и членуващи в клуб "ПанГея" Така те илюстрират своята кауза и кандидатстват в Национален конкурс "Млад Благотворител" 2024 г. Ето част от проектното им предложение: "Целта на проекта е младежи в гимназиална възраст, живеещи в София и

Актуално Видеогалерия Млад благотворител – новини 2024

Проект: “Бистро кладенче с жива вода”, гр. Свищов

Това видео е създадено от ученици от СУ „Цветан Радославов“ гр. Свищов, които представят каузата си, с която кандидатстват за финансиране и подкрепа в Национален конкурс "Млад Благотворител". При кандидатстването си, учениците ни написаха: "Българският фолклор е неизчерпаема съкровищница от мъдрост и добродетели. Ние децата, по-лесно научаваме нещата,

Актуално Видеогалерия Млад благотворител – новини 2024

Проект: “Мечтаната дреха”, гр. София

Това видео е създадено от ученици от ПГО „Княгиня Мария Луиза“, гр. София, които представят каузата си, с която кандидатстват за финансиране и подкрепа в Национален конкурс "Млад Благотворител" 2024 г. Из формуляра за кандидатстване: Каква е целта на проекта ви? "Целта на проекта ни е да помогнем

Актуално Видеогалерия Млад благотворител – новини 2024

Проект: “Заедно за едно зелено бъдеще”, гр. Разград

Видеото е създадено от ученици - доброволци към Фондация от „Мечта до реалност“ гр. Разград. С това видео те кандидатстват в Национален конкурс "Млад Благотворител" 2024. В проектното си предложение те пишат: "С този проект ние целим да повишим информираността сред подрастващите, младежите и обществеността за намаляване на

Актуално Видеогалерия Млад благотворител – новини 2024

Проект: “Да опазим градските таралежчета”, гр. София

Видеото е създадено от ученици, членове на ПанГея и възпитаници на НЕГ “Проф. Константин Гълъбов” и Национална природо-математическа гимназия “Акад. Любомир Чакалов”. С това видео те кандидатстват в Национален конкурс "Млад Благотворител" 2024. Ето какво пишат те в проектното си предложение: "Целта е да напомним на хората чрез няколко

Актуално Видеогалерия Млад благотворител – новини 2024

Проект: “Мисля със сърцето си”, гр. Ямбол

Това видео е създадено от ученици от Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии в гр. Ямбол, специалност . С него те кандидатстват в Национален конкурс "Млад Благотворител" 2024 г. Ето какво написаха в проекта си учениците: "Целта на проекта e да организираме три благотворителни изложби на