Ние вярваме, че най-голямата ценност в обществото са децата.
Затова насърчаваме тяхното уникално развитие и реализация.

Последни новини

Представяме ви видео, изпратено ни от един велик седмокласник, автор на проект "BeeTheChange – да помогнем на

...

Представяме ви видео, изпратено ни от екипа на проект "Събуждащият книги събужда светове". Проектът е

...

Представяме ви видео, изпратено ни от екипа на проект "Да върнем магията на старата чешма". Проектът е

...

Представяме ви видео, изпратено ни от екипа на проект "Живата вода на Утуля". Проектът е сред

...

Социална и професионална адаптация

single image

Социална и професионална адаптация предоставя възможности за професионална квалификация,  на младежи в неравностойно положение.

Постигам по-висок успех

single image

Постигам по-висок успех насърчава с месечни стипендии за успех над 5.00  ученици от 8-и до 12-и клас и успех над 4.50 студенти, лишени от родителски грижи.

Проект "Млад Благотворител"

single image

Конкурс, който дава възможност на ученици от 8 клас до 12 клас да създават проекти с благотворителни каузи и с подкрепа на фондацията да ги реализират.

Програма "Добродетели"

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Пенка Лазарова


Офис: office@blagotvoritel.org
www.facebook.com/blagotvoritel.org
Служебен вход