Ние вярваме, че най-голямата ценност в обществото са децата.
Затова насърчаваме тяхното уникално развитие и реализация.

Последни новини

23 24 scollarship fb postФондация Благотворител обявява конкурс за стипендии „Постигам по-висок успех" 2023/2024!
Вече 20 години подкрепяме

...

1Наближава датата, на която самите победители в "Млад Благотворител" 2023 ще представят постигнатите резултати в проектите си. Бъдете с нас на 23.05.2023 г. от 18.00

...

OMBIВ Национален конкурс "Млад Благотворител" 2023 година, един от проектите - победители е "Катерина мома по света", негов автор е Биляна Тодорова, ученичка от Стара

...

Ралица5Фондация Благотворител е партньор на проекта "Информираността - ключът към успешното бъдеще" с автор Ралица Коларова (12 клас, НПМГ "Акад. Л. Чакалов"),

...

Социална и професионална адаптация

single image

Социална и професионална адаптация предоставя възможности за професионална квалификация,  на младежи в неравностойно положение.

Постигам по-висок успех

single image

Постигам по-висок успех насърчава с месечни стипендии за успех над 5.00  ученици от 8-и до 12-и клас и успех над 4.50 студенти, лишени от родителски грижи.

Проект "Млад Благотворител"

single image

Конкурс, който дава възможност на ученици от 8 клас до 12 клас да създават проекти с благотворителни каузи и с подкрепа на фондацията да ги реализират.

Програма "Добродетели"

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Станислава Рашева