Ние вярваме, че най-голямата ценност в обществото са децата.
Затова насърчаваме тяхното уникално развитие и реализация.

Последни новини

viaraVaklinaЕнтусиазмът на екипа с проект „Дари храна, дари любов“ не се повлия от това, че се класираха на 6-то място в конкурса „Млад Благотворител“2020, те продължиха да работят за

...

 И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 3Фондация Благотворител стартира обучение за 27 ученици - "Млади Благотворители".

Обучението е част от програмата на национален конкурс

...

ГЙГергана и Йоанна са главни герои в нашия разказ днес. Те са две чудесни момичета от Силистра, които тази година завършиха 12. клас.

Фондация Благотворител

...

 mСтартира градежът на двускатова дървена "КЪЩИЧКА НА ПОКОЛЕНИЯТА" в село Зверино!
Екипът на проект "Направи добро, предай на поколенията" действа бързо, след радостта по достойно

...

Социална и професионална адаптация

single image

Социална и професионална адаптация предоставя възможности за професионална квалификация,  на младежи в неравностойно положение.

Постигам по-висок успех

single image

Постигам по-висок успех насърчава с месечни стипендии за успех над 5.00  ученици от 8-и до 12-и клас и успех над 4.50 студенти, лишени от родителски грижи.

Проект "Млад Благотворител"

single image

Конкурс, който дава възможност на ученици от 8 клас до 12 клас да създават проекти с благотворителни каузи и с подкрепа на фондацията да ги реализират.

Програма "Добродетели"

logo 150


Unicredit Bulbank

Sofia Branch
IBAN: BG12UNCR76301076593518
BIC: UNCRBGSF


БУЛСТАТ: 131272309
НДР: 1226137447
МОЛ: Пенка Лазарова


Офис: office@blagotvoritel.org
www.facebook.com/blagotvoritel.org
Служебен вход