Програма Добродетели – проекти

Създаване на комплекс за социални услуги

IMG 1308152302183Цел: Преструктуриране на специализираната институция ДДЛРГ „Ана Гиздова” в Комплекс за социални услуги за деца в риск и техните семейства в община Брацигово.

Специфични цели:

1. Създаване на условия за повишаване на уменията за самостоятелен живот на младежи и девойки, напускащи институцията, чрез предоставяне на услугата „Преходно жилище”.

2. Разработване и предоставяне на услугата „Дневен център” за превенция на деца в риск.

3. Разработване на услуги по реинтеграция за децата в ДДЛРГ „Ана Гиздова”.

Целеви групи:

  • деца и младежи, настанени в ДДЛРГ „Ана Гиздова” с дълъг институционален престой;
  • деца в риск от изоставяне и техните семейства на територията на община Брацигово.

Времетраене: проектът се изпълнява в рамките на една година от 01.12.2008 г. до 30.11.2009 г.

Партньори: фондация “Стъпка по стъпка” и сдружение “Обич за нашите деца”.

Финансиране: проектът се финансира по Програма ФАР – BG 2006/018-343.01.01-“Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”.

Резултати: ремонтирани и обзаведени са пространствата на дом „Ана Гиздова” за нуждите на услугите „Преходно жилище” за 12 младежи от 16 до 18 години и „Дневен център” за 10 деца в риск от община Брацигово. Сформирани и обучени са екипите от професионалисти за работа с деца и техните семейства. 13 младежи придобиха умения за самостоятелен живот, 11 преминаха професионални курсове – готварски и фризьорски. Повишено бе качеството на институционална грижа за 29 деца, от тях 4 бяха реинтегрирани, 2 осиновени, 13 настанени при по-добри условия.